Презентация - Умови плавання тіл


Умови плавання тілУмови плавання тілУмови плавання тілУмови плавання тілУмови плавання тілУмови плавання тілУмови плавання тілУмови плавання тілУмови плавання тілУмови плавання тілУмови плавання тілУмови плавання тілУмови плавання тілУмови плавання тілУмови плавання тілУмови плавання тілУмови плавання тілУмови плавання тілУмови плавання тілУмови плавання тіл
На весь экран

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1

ПРЕЗЕНТАЦІЯ
до уроку фізики у 8 класі
«Умови плавання тіл»

Слайд 2

У воду занурені дві кульки. Порівняйте архімедові сили, що діють на кульки в наступних випадках:

Слайд 3

Слайд 4

FA =ρж ∙g∙VT
FA ρж ∙g∙VT

Слайд 5

Умови плавання тіл
На тіло в рідині діють дві протилежно спрямовані сили: В залежності від того яка з них більша, тіло може: Плавати на поверхні рідини. Плавати в товщі рідини. Тонути.
І. Сила тяжіння, Fт ↓
ІІ. Виштовхувальна сила, FА ↑

Слайд 6

Тіло плаває на поверхні рідини

Слайд 7

Тіло плаває в товщі рідини

Слайд 8

Тіло тоне

Слайд 9

,
,

Слайд 10

Схема зорово-рухових траєкторій
Виконати кожну вправу 10-15 разів по порядку номерів

Слайд 11

Слайд 12

АЛГОРИТМ розв’язування задач на «Умови плавання тіл»
Визначити силу тяжіння FT , або густину тіла ρT . 2. Визначити виштовхувальну силу FА , або густину рідини ρж . 3. Порівняти FT з FА , або ρT з ρж .

Слайд 13

РОЗВ’ЯЗАТИ ЗАДАЧУ
Тіло масою 5 кг при повному зануренні витісняє 0,006 м3 рідини. Чи буде воно плавати у воді? У гасі?

Слайд 14

1. Чим визначається, чи буде суцільне тіло, повністю занурене у воду, тонути або спливати? Наведіть приклади, що ілюструють вашу відповідь. 2. Які тіла можуть плавати у воді? 3. Чому цвях у воді тоне, а важка металева яхта ні? 4. У ртуть опустили мідну, срібну й золоту кульки. Які з них будуть плавати, а які — потонуть? 5. У посудині знаходяться три рідини, що не змішуються між собою. Де опиняться кинуті в посудину золоте кільце, свинцева куля, крижинка й пробка? 6. Які метали потонуть у ртуті?
Питання

Слайд 15

Водний транспорт
За рахунок того, що об’єм судна досить великий, його середня густина менше густини води. Завдяки цьому й виникає більша виштовхувальна сила.

Слайд 16

ЗАПИСАТИ У ЗОШИТ СЛОВА:
Осадка корабля
Ватерлінія
Водотоннажність
Вантажопідйомність

Слайд 17

Виштовхувальна сила повітря: FA = Pп = g∙ρп∙Vк Підіймальна сила кулі: F = FA – m∙g , m = mг + mоб + mван
Повітроплавання
Умова плавання повітряної кулі:
Густина газу, який заповнює кулю менша за густину повітря (інертні гази, нагріте повітря)

Слайд 18

Домашнє завдання: Підручник: Коршак, Є.В., Фізика : 8 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Є.В. Коршак, О.І. Ляшенко, В.Ф. Савченко. – К. : Генеза, 2008. – 208 с. с. 111-120, §§38-40, с. 116, впр.22(6), виписати визначення слів у зошит (зі слайду 16)

Слайд 19

ДОДАТКОВИЙ СЛАЙД

Слайд 20

Використані джерела:
1. Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання: теорія і практика. – К., 2002. – 136. 2. Різні види нетрадиційних уроків. Дидактика. Навчальний посібник / І.В. Малафіїк –  К.: Кондор, 2009.–  406 c. 3. Ягупов В.В. Педагогіка: Навч. посібник /В.В. Ягупов. – К. : Либідь, 2002. - 560 с. 4. Нетрадиційні уроки. [Електронний ресурс]- режим доступу до статті: konserq. ucoz. ua 5. Усі уроки фізики. 8 клас./ Кирик Л. А.— Х.: Вид. група «Основа», 2008.— 352 с. 6. Сайти: vyborgshipyard.ru, fizika.ru
Презентацію створено: учитель фізики Новотроїцької ЗШ І-ІІІ ступенів №4 Глоба В.Л. , 2016 р.