Презентация - Тест «Көзге табигать»


Тест «Көзге табигать»Тест «Көзге табигать»Тест «Көзге табигать»Тест «Көзге табигать»Тест «Көзге табигать»Тест «Көзге табигать»Тест «Көзге табигать»
На весь экран

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1

ШӘП БУЛДЫ!

ШӘП БУЛДЫ!

Слайд 2

Тест биремнәре

Слайд 3

1. – ды, -ты, -де, - те 2. –а, -ә, -ый, -и
3.-ды, -де, -а,-ә. 4. –лар,-ләр
1
2
3
4
Какие окончания присоединяются к глаголам в прошедшем времени?

Слайд 4

Көз билгеләрен тап.
Көннәр озын, төннәр кыска. Кояш кыздыра. Кошлар сайрый. 2. Кар ява. Салкын. Буран. 3. Көннәр салкын. Яңгырлар ява. Кошлар җылы якка китәләр. 4. Көннәр салкынча. Кошлар җылы яклардан кайталар.
3
2
1
4

Слайд 5

Дөрес тәрҗемәне тап. Лекарственные травы
1. даруханә 2. агулы үләннәр 3. дару үләннәре 4. дару
3
2
1
4

Слайд 6

Найди предложение, где нарушен порядок слов
1. Төннәр озын, көннәр кыска. 2. Алар төрле яфраклар җыйдылар. 3. Сайрамый урманда кошлар. 4. Бары тик чыршы, нарат агачлары яшел утыралар.
3
4
2
1

Слайд 7

Хата!
Яңадан эшлә