Презентация - Аныяк шинчилекчи


Аныяк шинчилекчиАныяк шинчилекчиАныяк шинчилекчиАныяк шинчилекчиАныяк шинчилекчиАныяк шинчилекчиАныяк шинчилекчиАныяк шинчилекчиАныяк шинчилекчиАныяк шинчилекчиАныяк шинчилекчиАныяк шинчилекчиАныяк шинчилекчиАныяк шинчилекчиАныяк шинчилекчиАныяк шинчилекчиАныяк шинчилекчи
На весь экран

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1

«Аныяк шинчилекчи» Бөлгүмү
Удуртукчузу: Монгуш Полина Часкал-ооловна эге класс башкызы

Слайд 2

Бөлгүмнүң киржикчилери

Слайд 3

Бөлгүмнүң даңзызы
Донгак Кудер Куулар Карим Монгуш Анжела Монгуш Роланда Ооржак Александр Ондар Саглай Сат Чечена Тюлюш Дамырак Ховалыг Белекмаа

Слайд 4

Сорулгазы:
билбес чүвезин дилеп тургаш тып, билип алыры шынын тывары

Слайд 5

Мен-шинчилекчи мен

Слайд 6

Төлевилел «Тос чүзүн малымайны»

Слайд 7

Төлевилел «Тос чүзүн малымайны»

Слайд 8

«Тос чүзүн малымайны»
Информаторлар:

Слайд 9

Төлевилел «Тос чүзүн малымайны»
Информаторлар:

Слайд 10

Төлевилел «Тос чүзүн малымайны»
Информаторлар:

Слайд 11

Төлевилел «Буру дужуушкуну»

Слайд 12

Төлевилел «Суурувус арыг болзун!»

Слайд 13

Төлевилел «Суурувус арыг болзун!»

Слайд 14

Төлевилелди камгалап турары

Слайд 15

Чедиишкиннеривис
Школа иштинге 1-ги, 2-ги чер

Слайд 16

Чедиишкиннеривис
Кожуун иштинге Эртем-шинчилел конференциязы «Бирги базымнар» Ооржак Азияна-2-ги чер

Слайд 17

өөреникчилерниң чыгдынган материалдары