Презентация - Ражаб Динмагома-ев


Ражаб Динмагома-евРажаб Динмагома-евРажаб Динмагома-евРажаб Динмагома-евРажаб Динмагома-евРажаб Динмагома-евРажаб Динмагома-евРажаб Динмагома-евРажаб Динмагома-евРажаб Динмагома-евРажаб Динмагома-евРажаб Динмагома-евРажаб Динмагома-евРажаб Динмагома-евРажаб Динмагома-евРажаб Динмагома-евРажаб Динмагома-евРажаб Динмагома-евРажаб Динмагома-евРажаб Динмагома-евРажаб Динмагома-евРажаб Динмагома-евРажаб Динмагома-евРажаб Динмагома-евРажаб Динмагома-евРажаб Динмагома-евРажаб Динмагома-евРажаб Динмагома-ев
В полном размере

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1

Ват1анияб т1алаб т1обит1улаго, т1ерхьарал ц1вабзазул ц1ар к1оченаро

Слайд 2

Ват1аналъе г1оло г1умру кьурав хъвадарухъан

Слайд 3

Рагъдаса кагътал

Слайд 4

Къиса «Хиянатчи»

Слайд 5

Тарих

Слайд 6

Слайд 7

Слайд 8

Слайд 9

Слайд 10

Слайд 11

Слайд 12

Слайд 13

Слайд 14

Слайд 15

Слайд 16

К1удияб Ват1анияб рагъда г1ахьаллъарал поэтал ва хъвадарухъаби

Слайд 17

Дир к1удада рагъда

Слайд 18

Шавузгераев Шахрухан

Слайд 19

Мамедов Сайпудин

Слайд 20

Гъазиев Т1айгиб

Слайд 21

Г1исаев Дубухъилав

Слайд 22

Джамалов Пахрудин

Слайд 23

Г1умаханов Забит

Слайд 24

Шамхалов Сапиюла

Слайд 25

Рагъул тыл
Металлалъе ц1араг1-4000 кг., х1алт1ул алат - 120, боц1и- 26, г1и-ц1ц1ани - 390, ц1око - 341, квас -1600 кг., нах- 700 кг., г1арац- 4000 гъур., посылкаби- 83.

Слайд 26

Слайд 27

Реквием

Слайд 28