Презентация - Урок-гульня па тэме сінтаксіс «Хто жадае стаць выдатнікам?»


Урок-гульня па тэме сінтаксіс «Хто жадае стаць выдатнікам?»Урок-гульня па тэме сінтаксіс «Хто жадае стаць выдатнікам?»Урок-гульня па тэме сінтаксіс «Хто жадае стаць выдатнікам?»Урок-гульня па тэме сінтаксіс «Хто жадае стаць выдатнікам?»Урок-гульня па тэме сінтаксіс «Хто жадае стаць выдатнікам?»Урок-гульня па тэме сінтаксіс «Хто жадае стаць выдатнікам?»Урок-гульня па тэме сінтаксіс «Хто жадае стаць выдатнікам?»Урок-гульня па тэме сінтаксіс «Хто жадае стаць выдатнікам?»Урок-гульня па тэме сінтаксіс «Хто жадае стаць выдатнікам?»Урок-гульня па тэме сінтаксіс «Хто жадае стаць выдатнікам?»Урок-гульня па тэме сінтаксіс «Хто жадае стаць выдатнікам?»Урок-гульня па тэме сінтаксіс «Хто жадае стаць выдатнікам?»Урок-гульня па тэме сінтаксіс «Хто жадае стаць выдатнікам?»Урок-гульня па тэме сінтаксіс «Хто жадае стаць выдатнікам?»Урок-гульня па тэме сінтаксіс «Хто жадае стаць выдатнікам?»Урок-гульня па тэме сінтаксіс «Хто жадае стаць выдатнікам?»Урок-гульня па тэме сінтаксіс «Хто жадае стаць выдатнікам?»Урок-гульня па тэме сінтаксіс «Хто жадае стаць выдатнікам?»Урок-гульня па тэме сінтаксіс «Хто жадае стаць выдатнікам?»Урок-гульня па тэме сінтаксіс «Хто жадае стаць выдатнікам?»Урок-гульня па тэме сінтаксіс «Хто жадае стаць выдатнікам?»Урок-гульня па тэме сінтаксіс «Хто жадае стаць выдатнікам?»Урок-гульня па тэме сінтаксіс «Хто жадае стаць выдатнікам?»Урок-гульня па тэме сінтаксіс «Хто жадае стаць выдатнікам?»Урок-гульня па тэме сінтаксіс «Хто жадае стаць выдатнікам?»Урок-гульня па тэме сінтаксіс «Хто жадае стаць выдатнікам?»Урок-гульня па тэме сінтаксіс «Хто жадае стаць выдатнікам?»Урок-гульня па тэме сінтаксіс «Хто жадае стаць выдатнікам?»Урок-гульня па тэме сінтаксіс «Хто жадае стаць выдатнікам?»Урок-гульня па тэме сінтаксіс «Хто жадае стаць выдатнікам?»Урок-гульня па тэме сінтаксіс «Хто жадае стаць выдатнікам?»Урок-гульня па тэме сінтаксіс «Хто жадае стаць выдатнікам?»Урок-гульня па тэме сінтаксіс «Хто жадае стаць выдатнікам?»Урок-гульня па тэме сінтаксіс «Хто жадае стаць выдатнікам?»Урок-гульня па тэме сінтаксіс «Хто жадае стаць выдатнікам?»Урок-гульня па тэме сінтаксіс «Хто жадае стаць выдатнікам?»Урок-гульня па тэме сінтаксіс «Хто жадае стаць выдатнікам?»
На весь экран

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1

"Хто жадае стаць выдатнікам?"

Слайд 2

Правілы гульні:
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
незгараемая адзнака
незгараемая адзнака
незгараемая адзнака

Слайд 3

Мэты ўрока:
узнавім асноўны тэарэтычны матэрыял па теме “Сінтаксіс”; абагулім і сістэматызуем атрыманыя веды па тэме; будзем замацоўваць тэорыю на практыцы; выпрацоўваць навык з прапанаванага вылучаць галоўнае; развіваць уменне працаваць у парах.

Слайд 4

1 адборачны тур

Колькі літар у слове “Беларусь”?

Слайд 5

Які член сказа адказвае на пытанне што рабіць? што зрабіць?
выказнік
выкрычнік
сказнік
расказнік
1

Слайд 6

Назоўнікам якога склону звычайна выражаецца дзейнік?
дзейнікавы
іменны
назоўны
вінавальны
2

Слайд 7

Раздзел мовы, які вучыць правільна растаўляць знакі прыпынку?
знакарастаўленне
знакаразмяшчэнне
сінтаксіс
пунктуацыя
3

Слайд 8

Якой часцінай мовы не можа быць выражана галоўнае слова ў словазлучэнні?
назоўнік
прыметнік
прыназоўнік
прыслоўе
4

Слайд 9

Што не адлюстроўваецца ў пабуджальных сказах?
загад
пытанне
просьба
пажаданне
5

Слайд 10

Якую функцыю выконвае сказ?
камунікатыўную
канстатыўную
камерцыйную
канстытуцыйную
6

Слайд 11

Якія члены сказа не ўтвараюць словазлучэння?
дзейнік і выказнік
выказнік і акалічнасць
дапаўненне і азначэнне
дзейнік і азначэнне
7

Слайд 12

Якое пытанне ставіцца ад галоўнага слова да залежнага ў словазлучэнні «расце на лузе»?
на чым?
на што?
куды?
дзе?
8

Слайд 13

Што не з’яўляецца словазлучэннем?
моцна хварэе
хлопчык хварэе
хварэе на грып
маленькі хлопчык
9

Слайд 14

Знайсці правільнае словазлучэнне?
падобны з бацькам
падобны к бацьку
падобны да бацькі
падобны на бацьку
10

Слайд 15

2 адборачны тур

Колькі паверхаў у будынку школы?

Слайд 16

На якое пытанне адказвае выказнік?
як спісаць?
дзе узяць?
што рабіць?
куды пайсці?
1

Слайд 17

Дзейнік і выказнік — гэта… ?
граматычная аснова
моўная аснова
граматычны падмурак
граматычны фундамент
2

Слайд 18

У дзеяслоўным словазлучэнні галоўнае слова выражаецца
дзеепрыслоўем
дзеясловам
дзееназоўнікам
дзеепрыметнікам
3

Слайд 19

Якія сказы існуюць?
неразвíтыя
нерáзвітыя
нéразвітыя
неразвіты׳я
4

Слайд 20

Якая сувязь існуе паміж словамі ў словазлучэнні?
сэнсавая і фанетычная
сэнсавая і моўная
сэнсавая і графічная
сэнсавая і граматычная
5

Слайд 21

Якая марфема выражае граматычную сувязь усказах і словазлучэннях?
суфікс
прыстаўка
канчатак
корань
6

Слайд 22

Якія сказы бываюць па інтанацыі?
пытальныя
апавядальныя
клічныя
пабуджальныя
7

Слайд 23

У чым не дапасуецца галоўнае слова да залежнага ў словазлучэнні «наз.+прым.»?
склон
скланенне
род
лік
8

Слайд 24

У якім словазлучэнні дапушчана памылка?
вялікае жыцце
вялікі рукапіс
вялікі шынель
вялікая цень
9

Слайд 25

Знайдзіце правільнае словазлучэнне?
думаць пра школу
думаць ап школе
думаць а школе
думаць аб школе
10

Слайд 26

3 адборачны тур

Нумар кабінета, у якім мы зараз знаходзімся?

Слайд 27

Якой часцінай мовы звычайна выражаецца дзейнік?
назоўнік
занатоўнік
разоўнік
зазоўнік
1

Слайд 28

Што не вывучае сінтаксіс?
словазлучэнне
сказ
словазліццё
тэкст
2

Слайд 29

У словазлучэнні слова да якога ставіцца пытанне называецца
нявольнае
пытальнае
падпарадкавальнае
залежнае
3

Слайд 30

Якога даданага члена сказа не існуе?
акалічнасць
азначэнне
зваротак
дапаўненне
4

Слайд 31

На якое пытанне не адказвае выказнік?
хто такі прадмет?
колькі прадметаў?
што робіць прадмет?
які прадмет?
5

Слайд 32

Чаго не трэба рабіць пры разборы словазлучэння?
назваць галоўнае і залежнае слова
вызначыць часціну мовы гал. і зал. слова
паставіць пытанне ад залежнага да галоўнага слова
паставіць крыжык над галоўным словам
6

Слайд 33

Чым не можа выражацца граматычная сувязь у словазлучэнні?
пытаннем
прыназоўнікам
канчаткам і прыназоўнікам
канчаткам
7

Слайд 34

На што не ўказвае акалічнасць?
час
месца
прычыну
прыналежнасць
8

Слайд 35

У якім словазлучэнні дапушчана памылка?
рухавы сабака
рухавы партрэт
рухавы кенгуру
рухавая гусь
9

Слайд 36

Знайдзіце правільнае словазлучэнне
пайсці да грыбоў
пайсці за грыбамі
пайсці па грыбы
пайсці ў грыбы
10

Слайд 37

Ст. 302 -303 (кантрольныя пытанні)