Презентация - Литературалык кычырыш


Литературалык кычырышЛитературалык кычырышЛитературалык кычырышЛитературалык кычырышЛитературалык кычырышЛитературалык кычырышЛитературалык кычырышЛитературалык кычырышЛитературалык кычырыш
На весь экран

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1

Литературалык кычырыш 4 класс

Слайд 2

Кеп сӧс
Эптÿ jÿргени элге туза, Jӧптÿ jÿргени jонго туза.
29.03.2016
2

Слайд 3

«Алты шляпа»
29.03.2016
3

Слайд 4

Таныспай Боксурович Шинжин «Алтыннан да баалу»
29.03.2016
4

Слайд 5

29.03.2016
5
Билип аларыс… Таныжарыс… Темигерис…
1.Jаны текстле таныжарыс. 2.Баатырлардын сÿр-кеберин кӧрӧрис.

Слайд 6

29.03.2016
6
Шуну Кокурович Ялатов Алтай Республиканын эл кайчызы, Россиянын бичиичилер Биригÿзинин члени

Слайд 7

29.03.2016
7

Слайд 8

Кеп куучындар
Кеп куучындар албатынын оос чÿмделгезинин кичÿ жанрына кирет. Кеп куучындар, чӧрчӧктӧрӧгӧ кӧрӧ, калыктын ӧткӧн тÿÿки jолында чын болгон учуралдарла колбулу болот.
29.03.2016
8

Слайд 9

29.03.2016
9