Презентация - Мукъаза аз [р], Элп Р, р


Мукъаза аз [р], Элп Р, рМукъаза аз [р], Элп Р, рМукъаза аз [р], Элп Р, рМукъаза аз [р], Элп Р, рМукъаза аз [р], Элп Р, рМукъаза аз [р], Элп Р, рМукъаза аз [р], Элп Р, рМукъаза аз [р], Элп Р, рМукъаза аз [р], Элп Р, рМукъаза аз [р], Элп Р, рМукъаза аз [р], Элп Р, р
На весь экран

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1

Мукъаза аз [р], Элп Р, р
Урок кечъйинарг ДЕМЕЛЬХАНОВА Майя Идрисовна

Слайд 2

робот

Слайд 3

Ч1ара

Слайд 4

Кор

Слайд 5

Слайд 6

Слайд 7

Слайд 8

ор у-рам Ра-сул ил-ли лор о-рам Мус-лим урс лар лар-ло Ра-мис ми-ла

Слайд 9

-Ру-ми-са, лам а-ла. Ру-ми-сас лам о-лу. -Ис-лам, ла-ра. Ис-ла-ма ло-ру.

Слайд 10

Суна девза …… Суна 1ема …… Суна урокехь хазахийтира……

Слайд 11

Баркалла!