Презентация - Открытый урок айдардош «Айдардешнаш-предложенеш»


Открытый урок айдардош «Айдардешнаш-предложенеш»Открытый урок айдардош «Айдардешнаш-предложенеш»Открытый урок айдардош «Айдардешнаш-предложенеш»Открытый урок айдардош «Айдардешнаш-предложенеш»Открытый урок айдардош «Айдардешнаш-предложенеш»Открытый урок айдардош «Айдардешнаш-предложенеш»Открытый урок айдардош «Айдардешнаш-предложенеш»Открытый урок айдардош «Айдардешнаш-предложенеш»Открытый урок айдардош «Айдардешнаш-предложенеш»Открытый урок айдардош «Айдардешнаш-предложенеш»Открытый урок айдардош «Айдардешнаш-предложенеш»Открытый урок айдардош «Айдардешнаш-предложенеш»Открытый урок айдардош «Айдардешнаш-предложенеш»Открытый урок айдардош «Айдардешнаш-предложенеш»Открытый урок айдардош «Айдардешнаш-предложенеш»Открытый урок айдардош «Айдардешнаш-предложенеш»
На весь экран

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1

НОХЧИЙН МОТТ 8-Г1А КЛАСС
ЙИЛЛИНА УРОК УРОКАН Ц1Е: «Айдардешнаш-предложенеш»
Хьехархо: Муталимова З.Р

Слайд 2

Урокан тайпа: урок-экскурси Урокан чулацаман 1алашонаш: 1аморан (предметни): айдардешнаш-предложенеш д1ахьехар, интонацица уьш еша 1амор; Кхеторан (метопредметни): къамел кхиор, ойла яр, тидам бар кхиор, тобанашкахь болх бар кхиор. Кхетош-кхиоран (личностни): нохчийн матте безам кхиор, 1алам дукхадезаш и 1алаш дан лууш дог-ойла кхиор.

Слайд 3

УРОК Д1АЯХЬАР: Маршалла хаттар: Де дика а, беркате а хуьлда вайн! II. 1амийнарг карладаккхар. Фронтальни хаттарш: 1.Стенах олу т1едерзар? Т1едерзарехь сацаран хьаьркаш х1итторан бакъонаш евзий шуна? 2.Х1ун маь1на ду юкъадалочу дешнийн? 3.Т1едерзар а, юкъадало дешнаш а предложенехь меже хуьлий лелий?

Слайд 4

III.Керла тема йовзийтар: Хьехархочун дош: -Эх1, ма хаза де ду вайна тахана! -Овай, ма самукъане ду шуьца! -Ас аьллачу дешнашка ладоьг1ча, х1ун тема ю аьлла хета шуна вайн тахана? -Шу жоп нийса дуй, слайд т1е хьовсий вай?

Слайд 5

АЙДАРДЕШНАШ-ПРЕДЛОЖЕНЕШ -Вайн таханалера урок ша тайпа хир ю… Урок-экскурси

Слайд 6

1
2
3
4
5
БАКЪО
УПРАЖНЕНИ
БАЙТ
КАРТОЧКАШ
ПРЕДЛОЖЕНЕШ

Слайд 7

1-т1едиллар: Дешархоша, бакъонан чулацам схьабуьйцу Тайп-тайпана синхаамаш: цецвалар, хазахетар, халахетар, дуьйцуш волчун ойла гойтучу дешнех айдардешнаш-предложенеш олу. Масала: Ой! Мохьмад, ахь х1ун дуьйцу? Айдардешнех предложенин меже ца хуьлу. Дешнаш – предложенеш т1ехьа запятой, я т1адам, я айдаран хьаьрк дуьллу, ткъа нагахь хаттаран хьаьрк. Масала: Хьо деша г1ур вуй? - хаьттира йишас. Айдардешнаш ва, х1ай дакъалгаш хуьлий лела, т1аккха и дешнех д1а ца къаьста. Масала: Ва! Орца дала!

Слайд 8

2-т1едиллар: Дешархоша шардар кхочушдо. Шардар 119. Еша (бакъахьа хир ду шиммо ешча), нийса соцунг1а а еш. Барта схьайийца сацаран хьаьркаш х1итторан бакъонаш. 1. – Кхера-м ца кхоьру хьо? - Х1ан-х1а, хьоьца хилча, ца кхоьру со. 2.- Х1ан-х1а! Хевшина 1ийр дац тхо. 3.- Х1ан-х1а, кхузахь а дош хир ду хьуна, ахь къахьегахь, - элира цо, шен букардаханчу п1елгашца, т1уьна латта схьа а эцна. 4.- Х1инца муха хета хьуна, Амина? – хаьттира цо (1абас) цуьнга? - Х1инца, бохий ахь? - Х1аъ. -Пешана улло хиъча санна хета, - аьлла, елаелира Амина.

Слайд 9

3-т1едиллар: Айдардешнаш-предложенеш юкъахь долуш 5 предложени х1оттор ю дешархоша.

Слайд 10

Сада1аран минот.
Б1аьргашца аш дилла 8. Коьрте баккхийта аш го. Куьгийн п1елгаш дагарде. Когаш тохий, стигал кховдий, Седарчех шу дагадовла. Цаьрца барт шу хир ма бу, Бертахь толам боккхур бу. Кхин д1а шовкъе девлла Болх жигара д1ахьур бу.

Слайд 11

4-т1едиллар Карточкашца болх бар.

Слайд 12

5-т1едиллар: Айдардешнаш-предложенеш юкъа а лоцуш, шайн дог-ойла гойтуш, байт яккхар.

Слайд 13

Жам1 дар. 1.Х1ун керланиг девзира шуна тахана? 2.Стенах лаьцна дийцира вай? 3.Х1ун хаза хитира шуна? 4.Сингаттаме дари?

Слайд 14

Рефлекси яр.
Кхетта
Дика ца кхетта
Ца кхетта

Слайд 15

Ц1ахь бан болх: 1)10 предложени х1оттор. 2)Бакъо дагахь 1амор. Шардар 119.

Слайд 16

УРОК Д1АЕЛИ 1ОДИКА ЙОЙЛА!