Презентация - Класс шагы «Амыдырал экизинин эжии - оруу кайда чувел?»


Класс шагы «Амыдырал экизинин эжии - оруу кайда чувел?»Класс шагы «Амыдырал экизинин эжии - оруу кайда чувел?»Класс шагы «Амыдырал экизинин эжии - оруу кайда чувел?»Класс шагы «Амыдырал экизинин эжии - оруу кайда чувел?»Класс шагы «Амыдырал экизинин эжии - оруу кайда чувел?»Класс шагы «Амыдырал экизинин эжии - оруу кайда чувел?»
На весь экран

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1

Класс шагы «Амыдырал экизинин эжии – оруу кайда чувел?»

Слайд 2

Киирилде сос Синквейн. Амыдырал Онаалга хыналдазы Уенин негелдези – биле чаа тывылган болгаш эн хереглеттинип турар мергежилдер Тест «Мен кым мен?» Амгы уенин аныяк кижизинин модели Тунннел
Класс шагынын планы:

Слайд 3

2 демдек адын бижиир. 3 кылыг созун бижиир. Кыска домак азы сос каттыжыышкыны Туннел кылдыр чуве адын бижиир
Амыдырал

Слайд 4

Саазынга уш – булунчук, квадрат, тогериктин дузазы – биле кижи чуруур. Шупту 10 элементини ажыглаар. Унуп келген чуруунда каш уш – булунчук, квадрат, тогерик ажыглаанын санааш, 3 оранныг сан кылдыр бижиир.ол дээрге чуруктун формулазы азы мен кандыг кижи мен деп чуул унуп кээр.
. Тест «Мен кандыг кижи мен?»

Слайд 5

Амгы уенин аныяк кижизинин модели
Амгы уенин аныяк кыс уругнун модели
Амгы уенин аныяк оол кижизинин модели
Бодуун будуштуг Даштыкы хевири – биле эвес, иштики делегейи – биле чараш, байлак Кежээ, ажылгыр Артык, ковей чуве чугаалавас Дузааргак, кээргээчел Бурунгаар узел бодалдыг, коруштуг Эртем – билиглиг, эки ажылдыг
Спортка ынак, кадык амыдырал Таакпылавас, арагаже сунду чок Чалгаа болбас, кежээ, ажылгыр болур Бурунгаар узел бодалдыг, коруштуг Дузааргак, кээргээчел Турамык, улуг сеткилдиг болбас Ог – булезинин азыракчызы

Слайд 6

Эки ооренгеш, школаны эки дооскаш, шын мергежилди шилип алгаш, ооредилге черин эки доозуп алыр. Бурунгаар узел бодалдыг, коруштуг чурттаар. Ада – иезинин, торгул – торелинин, торээн хоорайынын чоргааралы болуп чурттаар.  Улегерлиг ог – буле бооп чурттаар
Амыдырал экизинин эжии – оруу кайда чувел?