Презентация - Звук [н] и буква Н н


Звук [н] и буква Н нЗвук [н] и буква Н нЗвук [н] и буква Н нЗвук [н] и буква Н нЗвук [н] и буква Н нЗвук [н] и буква Н нЗвук [н] и буква Н н
На весь экран

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1

Звук н и буква Н н.

Слайд 2

Назови слова, где есть н .

Слайд 3

Н н Нн
ам ум ма му На! ан ун на ну Ну! на нам ум умна

Слайд 4

Составьте схему

Слайд 5

На что похожа буква Н

Слайд 6

Работа в тетради с.15

Слайд 7

Физминутка