Презентация - Кроссворд «История возникновения мяча»


Кроссворд «История возникновения мяча»Кроссворд «История возникновения мяча»Кроссворд «История возникновения мяча»Кроссворд «История возникновения мяча»Кроссворд «История возникновения мяча»Кроссворд «История возникновения мяча»Кроссворд «История возникновения мяча»Кроссворд «История возникновения мяча»Кроссворд «История возникновения мяча»
В полном размере

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1

Слайд 2

О
Л
У
М
Б
К

Слайд 3

О
Л
У
М
Б
К
А
И
Р
Е
М
А
К

Слайд 4

О
Л
У
М
Б
К
Б
А
И
Р
Е
М
А
И
Г
Е
Р
К

Слайд 5

О
Л
У
М
Б
К
Б
С
И
Ц
Т
А
А
И
Р
Е
М
А
И
Г
Е
Р
К

Слайд 6

О
Л
У
М
Б
К
Б
Л
С
И
Ц
Т
А
А
И
Р
Е
М
А
О
Б
Т
У
Ф
И
Г
Е
Р
К

Слайд 7

О
Л
У
М
Б
А
К
Б
Л
С
И
Ц
Т
А
А
И
Р
Е
М
А
О
Б
Т
У
Ф
Н
Г
Л
И
Я
И
Г
Е
Р
К

Слайд 8

О
Л
У
М
Б
А
К
С
Е
Т
Б
О
Л
С
И
Ц
Т
А
А
И
Р
Е
М
А
О
Б
Т
У
Ф
Н
Г
Л
И
Я
И
Г
Е
Р
К

Слайд 9

О
Л
У
М
Б
А
К
С
Е
Т
Б
О
Л
С
И
Ц
Т
А
А
И
Р
Е
М
А
О
Б
Т
У
Ф
Н
Г
Л
И
Я
И
Г
Е
Р
Р
М
Л
Я
Н
Е
К