Презентация - Кроссворд «История возникновения мяча»


Кроссворд «История возникновения мяча»Кроссворд «История возникновения мяча»Кроссворд «История возникновения мяча»Кроссворд «История возникновения мяча»Кроссворд «История возникновения мяча»Кроссворд «История возникновения мяча»Кроссворд «История возникновения мяча»Кроссворд «История возникновения мяча»Кроссворд «История возникновения мяча»
На весь экран

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1

Слайд 2

О
Л
У
М
Б
К

Слайд 3

О
Л
У
М
Б
К
А
И
Р
Е
М
А
К

Слайд 4

О
Л
У
М
Б
К
Б
А
И
Р
Е
М
А
И
Г
Е
Р
К

Слайд 5

О
Л
У
М
Б
К
Б
С
И
Ц
Т
А
А
И
Р
Е
М
А
И
Г
Е
Р
К

Слайд 6

О
Л
У
М
Б
К
Б
Л
С
И
Ц
Т
А
А
И
Р
Е
М
А
О
Б
Т
У
Ф
И
Г
Е
Р
К

Слайд 7

О
Л
У
М
Б
А
К
Б
Л
С
И
Ц
Т
А
А
И
Р
Е
М
А
О
Б
Т
У
Ф
Н
Г
Л
И
Я
И
Г
Е
Р
К

Слайд 8

О
Л
У
М
Б
А
К
С
Е
Т
Б
О
Л
С
И
Ц
Т
А
А
И
Р
Е
М
А
О
Б
Т
У
Ф
Н
Г
Л
И
Я
И
Г
Е
Р
К

Слайд 9

О
Л
У
М
Б
А
К
С
Е
Т
Б
О
Л
С
И
Ц
Т
А
А
И
Р
Е
М
А
О
Б
Т
У
Ф
Н
Г
Л
И
Я
И
Г
Е
Р
Р
М
Л
Я
Н
Е
К