Презентация - Узун ÿндÿлер


Узун ÿндÿлерУзун ÿндÿлерУзун ÿндÿлерУзун ÿндÿлерУзун ÿндÿлерУзун ÿндÿлерУзун ÿндÿлерУзун ÿндÿлерУзун ÿндÿлерУзун ÿндÿлерУзун ÿндÿлер
На весь экран

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1

Тошпоева Ольга Тармаевна Jолодо Э.Палкиннин адыла адалган текшиÿредулик орто школы
Узун ÿндÿлер

Слайд 2

Jӱзин ϳун.
jуун

Слайд 3

jажыл кур
Арбаны куур.

Слайд 4

Чайды ур.
уур jÿк

Слайд 5

Агашты ϳон.
ϳоон тоормош

Слайд 6

ӱӱр мал
Отты ӱр.

Слайд 7

тай ат
таай кижи

Слайд 8

соок кӱн
Ийтти сок.

Слайд 9

jаш уул
jааш

Слайд 10

Эжер сӧстӧрди бичи.
Соок-…. , jаан-… , эр- … , кактады-… , кÿнзейт-… , jон-… , jун-… , така-… , сӧк-… , jаш-… , кар-… , ÿр-… , орон-… .

Слайд 11

Кар jаады, (соок,сок) кÿндер келди. Агашта каргаа (каактады, кактады). Карындажым космонавт болорго (кÿÿнзейт, кÿнзейт). Су-кадык ӧс, jалтанбас (ээр, эр) бол.
Керектÿ сӧстӧрди скобкадан талдап бичи.