Презентация - 3 деп санны ковудедири 3-ке ковудедири


3 деп санны ковудедири 3-ке ковудедири3 деп санны ковудедири 3-ке ковудедири3 деп санны ковудедири 3-ке ковудедири3 деп санны ковудедири 3-ке ковудедири3 деп санны ковудедири 3-ке ковудедири3 деп санны ковудедири 3-ке ковудедири3 деп санны ковудедири 3-ке ковудедири3 деп санны ковудедири 3-ке ковудедири3 деп санны ковудедири 3-ке ковудедири3 деп санны ковудедири 3-ке ковудедири3 деп санны ковудедири 3-ке ковудедири3 деп санны ковудедири 3-ке ковудедири3 деп санны ковудедири 3-ке ковудедири3 деп санны ковудедири 3-ке ковудедири
На весь экран

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1

Слайд 2

Слайд 3

«3 деп санны ковудедири 3-ке ковудедири

Слайд 4

Слайд 5

Сонуургактарга!

Слайд 6

3 х 1 = 3 3 х 2 = 6 3 х 3 =9 3 х 4 = 12 3 х 5 = 15 3 х 6 = 18 3 х 7 = 21 3 х 8 =24 3 х 9 = 27 3 х 10=30

Слайд 7

Слайд 8

Чараш бижилге
3
3
3

Слайд 9

Саннарны деннээри №1
3∙4 3∙3+3 3∙4 3∙4 3∙5-3 3∙4 3∙4 3∙4
3∙2+3 3∙5 3∙3 3∙5 3∙3-3 3∙4 3∙2 3∙4
=
=
<
<
<
<
=
=

Слайд 10

Слайд 11

Бодалга №2
1. 3∙4=12 (к)- 4 оореникчи алган Харыызы: 12 кыдырааш 2. 3∙5=15 (к) – 5 оореникчи алган Харыызы: 15 кыдырааш 3. 3∙10=30 (к) – 10 оореникчи алган Харыызы: 30 кыдырааш

Слайд 12

Бодалга
4∙3=12 (б) – 3 аквариумда Харыызы: 12 балык

Слайд 13

Башкынын даалгаларын билбээн. Кичээлди билип алган, чамдыызын кылып чадаан Кичээлди билип алган, даалгаларны шын кылган
Бодунну хына!

Слайд 14

Логиктиг бодалга. 3 эжишки ужуражып келгеш мендилешкен. Хол тутчуп мендилежиишкин каш болганыл?