Презентация - Собери слово


Собери словоСобери словоСобери словоСобери словоСобери словоСобери словоСобери словоСобери словоСобери словоСобери словоСобери словоСобери словоСобери словоСобери словоСобери словоСобери словоСобери словоСобери словоСобери словоСобери словоСобери словоСобери слово
На весь экран

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1

СОБЕРИ СЛОВЕЧКО

Слайд 2

РЁ ЗА БЕ

Слайд 3

Слайд 4

РЕВ НЯ ДЕ

Слайд 5

Слайд 6

ГО НЁК О

Слайд 7

Слайд 8

ЛЯ ЗЕМ КА НИ

Слайд 9

Слайд 10

МУШ КА ЗИ

Слайд 11

Слайд 12

ДО ВО ПАД

Слайд 13

Слайд 14

О ВАН ДУ ЧИК

Слайд 15

Слайд 16

МОР ХО МУ

Слайд 17

Слайд 18

НА СМО ДИ РО

Слайд 19

Слайд 20

ШИ ДЫ ЛАН

Слайд 21

Слайд 22

МОЛОДЦЫ!!!