Презентация - Белорусские обряды


Белорусские обрядыБелорусские обрядыБелорусские обрядыБелорусские обрядыБелорусские обрядыБелорусские обрядыБелорусские обрядыБелорусские обрядыБелорусские обрядыБелорусские обрядыБелорусские обрядыБелорусские обрядыБелорусские обрядыБелорусские обрядыБелорусские обрядыБелорусские обрядыБелорусские обрядыБелорусские обрядыБелорусские обрядыБелорусские обрядыБелорусские обрядыБелорусские обрядыБелорусские обрядыБелорусские обрядыБелорусские обрядыБелорусские обрядыБелорусские обрядыБелорусские обрядыБелорусские обрядыБелорусские обряды
На весь экран

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1

Беларускія абрады

Слайд 2

Купалле

Слайд 3

Купальскія традыцыі
Купалле – адно з самых значных свят народнага календара, якое прыпадае на дзень сонцастаяння, час найвышэйшага росквіту прыроды, кульмінацыю лета.

Слайд 4

Купальскія традыцыі
Свята для жыхароў Панямоння пачыналася са збору лекавых раслін і кветак для абрадавых вянкоў.

Слайд 5

Купальскія традыцыі
Моладзь прыбірала невялікае дрэўца – “куст”, з якім хадзілі па вёсцы і спявалі купальскія песні.

Слайд 6

Купальскія традыцыі
Самым урачыстым дзеяннем купальскай ночы з’яўляецца распальванне рытуальнага агню.

Слайд 7

Купальскія традыцыі
Вакол купальскага вогнішча хлопцы і дзяўчаты вадзілі карагоды, спявалі купальскія песні.

Слайд 8

Купальскія традыцыі
Апоўначы шукалі папараць-кветку. Паводле легенды, той, хто яе адшукае, можа авалодаць усімі зямнымі скарбамі: будзе багаты і шчаслівы, атрымае дар разумець мову звяроў, птушак, дрэў, раслін.

Слайд 9

Купальскія традыцыі
Пасля купальскай ночы на Панямонні, як і ў іншых рэгіёнах Беларусі, было прынята сустракаць узыход сонца.

Слайд 10

Вяселле

Слайд 11

Беларускае вяселле
Беларускае вяселле з яго абрадамі выяўляе рысы нацыянальнага характару, адлюстроўвае развіццё светапогляду і ідэалаў народа.

Слайд 12

Вясельны каравай
У суботу вечарам у маладой і маладога пяклі караваі. Іх звычайна было некалькі.

Слайд 13

Вясельны каравай
Вясельны каравай абавязкова ўпрыгожвалі. З караваем ехалі браць шлюб.

Слайд 14

Вясельны каравай
Маладых звычайна сустракалі з караваем.

Слайд 15

Вясельнае ўбранне
Маладую часцей за ўсё апраналі не ў сваёй хаце. Садзілі на крэсла і апраналі вясельную сукенку, маці клала на валасы вэлян.

Слайд 16

Вясельнае ўбранне
Вясельнае ўбранне маладой і яе дружыны павінна было быць светлых колераў.

Слайд 17

Вясельныя традыцыі
Маладая з дружкамі выглядала поезд маладога: ёй трэба было першай убачыць жаніха, бо, па прыкмеце, тады ў сямейным жыцці заўсёды будзе яе верх.

Слайд 18

Вясельны рушнік
У час вянчання быў звычай, які стараліся выконваць: калі вянчаліся, клалі на пол рушнік.

Слайд 19

Вясельнае застолле
Вясельнае застолле было непрацяглым. У час застолля маладыя нічога не елі. Пасля застолля маладую вялі на пасад.

Слайд 20

Радзіны

Слайд 21

Радзільны абрад
Нараджэнне дзіцяці – значная падзея ў жыцці маладой сям’і. З гэтай падзеяй звязана мноства традыцый.

Слайд 22

Першае купанне
Каб абараніць дзіця ад злога, пры першым купанні кідалі ў ваду трохі солі і хрысцілі нацельным крыжам.

Слайд 23

Калыска
Пасля купання клалі дзіця ў калыску. Калыскі звычайна плялі з яловых дубцоў.

Слайд 24

Хрэсьбіны
Галоўнай падзеяй радзільнага абраду былі хрэсьбіны. Падчас хрэсьбін дзіця абавязкова перавязвалі чырвоным поясам.

Слайд 25

Русальны тыдзень

Слайд 26

Русальны тыдзень
Сёмы пасля Вялікадня тыдзень называўся русальны. Ён прысвечаны продкам, памінанню, варажбе і ачышчэнню ад злых духаў.

Слайд 27

Русальны тыдзень
Ва ўяўленні народа русалкі – дарослыя дзяўчаты з ласкавымі блакітнымі вачамі і доўгімі русымі валасамі, якія ўвесь час распушчаны.

Слайд 28

Русальны тыдзень
Ласкавыя вочы русалак прыцягваюць людзей. Калі малады хлопец праходзіць паблізу, русалкі яго заказычуць да смерці.

Слайд 29

Русальны тыдзень
Летам русалкі жывуць у лесе, седзячы на суках дрэў.

Слайд 30

Русальны тыдзень
У народзе рабілі провады русалкі. Дзявочы гурт ішоў на поплаў, з гурту выбіралі найпрыгажэйшую, на галаву ўскладвалі вянок, ішлі ў жыта, спявалі.