Презентация - Азбука в ребусах

На весь экран

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1


В РЕБУСАХ
АЗБУКА

Слайд 2

А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
К
И
Л
М
Н
П
О
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ч
Ш
Щ
Ю
Э
Я

Слайд 3

а
аист
,

Слайд 4

ай
айва
а

Слайд 5

алфавит
,,
ал
и
Т

Слайд 6

ба
бабочка

Слайд 7

ка
баранка

Слайд 8

е
у
булка

Слайд 9

а
Г
,,
вагон

Слайд 10

век
к
е

Слайд 11

,
вол

Слайд 12

О
лк
волк

Слайд 13

ворон
о
рон

Слайд 14

О
100
,
,
восток

Слайд 15

га
гамак

Слайд 16

ка
гвоздика

Слайд 17

л
газ

Слайд 18

грибник
ник
,

Слайд 19

г
гроза

Слайд 20

г
,,
,
груша

Слайд 21

,
,
деревни

Слайд 22

дого
О
Р
договор

Слайд 23

д
,
дочка

Слайд 24

а
ДРО
дрова

Слайд 25

дят
дятел
,

Слайд 26

енот
е
,

Слайд 27

К
ж
жук

Слайд 28

р
Ж
Жучка

Слайд 29

л
ж
жук

Слайд 30

Т
В
завтрак

Слайд 31

М
,
заметка

Слайд 32

К
М
О
замок

Слайд 33

н
р
за
заноза

Слайд 34

я
Р
заря

Слайд 35

защёлка
щ

Слайд 36

Ц
я
заяц

Слайд 37

зверь
д
з

Слайд 38

нок
О
З
звонок

Слайд 39

ЗИ
,
зима

Слайд 40

игрушки
и
ки
,

Слайд 41

изба
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б

Слайд 42

ю
ю
ю
ю
ю
ю
ю
ю
ю
ю
ю
ю
ю
ю
ю
ю
ю
ю
ю
ю
ю
ю
ю
ю
ю
изюм

Слайд 43

канат
Т
КА

Слайд 44

к
п
карта

Слайд 45

з
с
коза

Слайд 46

р
к
=
козы

Слайд 47

,
,,
комар

Слайд 48

О
И
кот

Слайд 49

,
коньки

Слайд 50

К
крот

Слайд 51

=
с
з
коса

Слайд 52

,
лампочки

Слайд 53

ЛАС .
ласточка

Слайд 54

=
с
лес
в

Слайд 55

,
лень

Слайд 56

т
=
а
лиса

Слайд 57

а
листва

Слайд 58

л
ш
малина

Слайд 59

я
та
=
е
мечта

Слайд 60

,,,
ко
молоко

Слайд 61

е
ж
море

Слайд 62

мо
,
мороз

Слайд 63

наклон

Слайд 64

Т
а
,
Наташа

Слайд 65

у
наука

Слайд 66

НИ .
ниточка

Слайд 67

о
ё
с
овёс

Слайд 68

,
очки

Слайд 69

,
пена

Слайд 70

,,
песок
,,

Слайд 71

,,,,
порт

Слайд 72

ета
ракета

Слайд 73

а
,
рана

Слайд 74

к
=
р
рот

Слайд 75

а
а
у
рука

Слайд 76

В
рукав

Слайд 77

К
рыбак

Слайд 78

к
м
сок

Слайд 79

у
=
о
стол

Слайд 80

100
лб
столб

Слайд 81

о
у
стул

Слайд 82

О
,
слово

Слайд 83

стре
стрекоза

Слайд 84

изор
те
телевизор

Слайд 85

ТИ
,,
тигр

Слайд 86

ТРА
трава

Слайд 87

Т
у
ю
Тула

Слайд 88

тыква
а
тык

Слайд 89

тк
ц
улица

Слайд 90

У .
уточка

Слайд 91

ю
т
уют

Слайд 92

фа
н
фазан

Слайд 93

ФОР .
форточка

Слайд 94

к
ч
хо
хомяк

Слайд 95

й
=
ш
чайка

Слайд 96

ф
шарф

Слайд 97

,,
шина

Слайд 98

Ш
шутка

Слайд 99

щ
,
а
щука

Слайд 100

Э
экран

Слайд 101

Юра
л
=
р

Слайд 102

,,
ня
яблоня

Слайд 103

Ялта
л
х

Слайд 104

Литература: В.В. Волина Весёлая грамматика. – М., 1995 В.В. Волина Занимательное азбуковедение. – М., 1991

Слайд 105

Источники графики:
http://office.microsoft.com/ru-ru/images/CM079001959.aspx?qu=%D1%8F%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE#ai:MC900344872| яблоко http://office.microsoft.com/ru-ru/images/results.aspx?qu=%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82#ai:MP900411770| лист http://office.microsoft.com/ru-ru/images/results.aspx?qu=%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B0#ai:MC900305321 арфа http://office.microsoft.com/ru-ru/images/results.aspx?qu=%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0&origin=FX010132103#ai:MC900343921| бочка http://office.microsoft.com/ru-ru/images/results.aspx?qu=%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD&ex=1#ai:MC900345804| баран http://office.microsoft.com/ru-ru/images/results.aspx?qu=%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0&ex=1#ai:MC900441413| белка http://office.microsoft.com/ru-ru/images/results.aspx?qu=%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BD&origin=FX010132103#ai:MC900301302 слон http://office.microsoft.com/ru-ru/images/results.aspx?qu=%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BA&ex=1#ai:MC900359855| волк http://office.microsoft.com/ru-ru/images/results.aspx?qu=%D0%BA%D0%BE%D1%82&ex=1#ai:MC900410881| кот http://office.microsoft.com/ru-ru/images/results.aspx?qu=%D0%BC%D0%B0%D0%BA&origin=FX010132103#ai:MC900436372 мак http://office.microsoft.com/ru-ru/images/results.aspx?qu=%D0%B3%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B8&origin=FX010132103#ai:MC900290592 гвозди

Слайд 106

Источники графики:
http://office.microsoft.com/ru-ru/images/results.aspx?qu=%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7&origin=FX010132103#ai:MC900281284 глаз http://office.microsoft.com/ru-ru/images/results.aspx?qu=%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B&origin=FX010132103#ai:MC900411902 грибы http://office.microsoft.com/ru-ru/images/results.aspx?qu=%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0&origin=FX010132103#ai:MC900296291 роза http://office.microsoft.com/ru-ru/images/results.aspx?qu=%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0&origin=FX010132103#ai:MC900441844| рука http://office.microsoft.com/ru-ru/images/results.aspx?qu=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%88%D0%B0%D1%80&origin=FX010132103#ai:MP900401064 воздушный шар http://office.microsoft.com/ru-ru/images/results.aspx?qu=%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE&origin=FX010132103#ai:MC900441793| дерево http://office.microsoft.com/ru-ru/images/results.aspx?qu=%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C#ai:MC900281119 пни http://office.microsoft.com/ru-ru/images/results.aspx?qu=%D0%B5%D0%BB%D1%8C&origin=FX010132103#ai:MC900351349 ель http://office.microsoft.com/ru-ru/images/results.aspx?qu=%D0%BD%D0%BE%D1%82%D1%8B&origin=FX010132103#ai:MC900432654 ноты http://office.microsoft.com/ru-ru/images/results.aspx?qu=%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B0&origin=FX010132103#ai:MC900251069 ручка http://office.microsoft.com/ru-ru/images/results.aspx?qu=%D0%BB%D1%83%D0%BA#ai:MC900215361 лук http://office.microsoft.com/ru-ru/images/results.aspx?qu=%D1%80%D0%B0%D0%BA&origin=FX010132103#ai:MC900233666 рак

Слайд 107

Источники графики:
http://office.microsoft.com/ru-ru/images/results.aspx?qu=%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0&ex=1#ai:MC900084680 ветка http://office.microsoft.com/ru-ru/images/results.aspx?qu=%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0&origin=FX010132103#ai:MC900312698 роза http://office.microsoft.com/ru-ru/images/results.aspx?qu=%D1%91%D0%BB%D0%BA%D0%B0&ex=1#ai:MC900335899| ёлка http://office.microsoft.com/ru-ru/images/results.aspx?qu=%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C&origin=FX010132103#ai:MC900230952 дверь http://office.microsoft.com/ru-ru/images/results.aspx?qu=%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B0&origin=FX010132103#ai:MC900436906 груша http://office.microsoft.com/ru-ru/images/results.aspx?qu=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B#ai:MC900234093 парта http://office.microsoft.com/ru-ru/images/results.aspx?qu=%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B0&ex=1#ai:MC900149817| коса http://office.microsoft.com/ru-ru/images/results.aspx?qu=%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8B&origin=FX010132103#ai:MC900296329 розы http://office.microsoft.com/ru-ru/images/results.aspx?qu=%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0&origin=FX010132103#ai:MC900215000 марка http://office.microsoft.com/ru-ru/images/results.aspx?qu=%D0%BA%D0%BE%D1%82&origin=FX010132103#ai:MC900410881 кот http://office.microsoft.com/ru-ru/images/results.aspx?qu=%D0%BA%D0%B8%D1%82&origin=FX010132103#ai:MC900437689 кит

Слайд 108

Источники графики:
http://office.microsoft.com/ru-ru/images/results.aspx?qu=%D0%BA%D0%B8%D1%82&origin=FX010132103#ai:MC900434571 кит http://office.microsoft.com/ru-ru/images/results.aspx?qu=%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D1%8C&ex=1#ai:MC900326468| конь http://i044.radikal.ru/0710/07/9aec96588a9d.png коза http://office.microsoft.com/ru-ru/images/results.aspx?qu=%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0#ai:MC900215164 лампа http://office.microsoft.com/ru-ru/images/results.aspx?qu=%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8&ex=1#ai:MC900356459| очки http://office.microsoft.com/ru-ru/images/results.aspx?qu=%D0%BB%D0%B5%D0%B2&origin=FX010132103#ai:MC900345854 лев http://office.microsoft.com/ru-ru/images/results.aspx?qu=%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C&origin=FX010132103#ai:MC900432419 олень http://office.microsoft.com/ru-ru/images/results.aspx?qu=%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82+%D0%BA%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%B0&ex=1&origin=FX010132103#ai:MP900411770| лист клёна http://office.microsoft.com/ru-ru/images/results.aspx?qu=%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82&ex=1#ai:MP900414025| лист http://office.microsoft.com/ru-ru/images/results.aspx?qu=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C&ex=1#ai:MC900440352| машина http://office.microsoft.com/ru-ru/images/results.aspx?qu=%D0%BC%D1%8F%D1%87&origin=FX010132103#ai:MP900434061| мяч http://office.microsoft.com/ru-ru/images/results.aspx?qu=%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA&origin=FX010132103#ai:MC900433924 молоток

Слайд 109

Источники графики:
http://office.microsoft.com/ru-ru/images/results.aspx?qu=%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B6&ex=1#ai:MC900111370| морж http://office.microsoft.com/ru-ru/images/results.aspx?qu=%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0&origin=FX010132103#ai:MC900305485 роза http://office.microsoft.com/ru-ru/images/results.aspx?qu=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%88%D0%B0%D1%80&origin=FX010132103#ai:MC900412416 воздушный шар http://office.microsoft.com/ru-ru/images/results.aspx?qu=%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8&origin=FX010132103#ai:MC900290763 бочки http://office.microsoft.com/ru-ru/images/results.aspx?qu=%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB&origin=FX010132103#ai:MC900234087 пенал http://office.microsoft.com/ru-ru/images/results.aspx?qu=%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C&origin=FX010132103#ai:MC900339712 пень http://office.microsoft.com/ru-ru/images/results.aspx?qu=%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BA&origin=FX010132103#ai:MC900346597 носок http://office.microsoft.com/ru-ru/images/results.aspx?qu=%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD&ex=1#ai:MC900280568| кран http://office.microsoft.com/ru-ru/images/results.aspx?qu=%D0%BA%D0%BE%D1%82&ex=1#ai:MC900330273| кот http://office.microsoft.com/ru-ru/images/results.aspx?qu=%D1%80%D0%B0%D0%BA&ex=1#ai:MC900348927| рак

Слайд 110

Источники графики:
http://office.microsoft.com/ru-ru/images/results.aspx?qu=%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C&ex=1&origin=FX010132103#ai:MC900360578| портфель http://office.microsoft.com/ru-ru/images/results.aspx?qu=%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0+%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0&ex=1#ai:MC900230638| рука http://office.microsoft.com/ru-ru/images/results.aspx?qu=%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%B0&ex=1#ai:MC900209174| рыба http://office.microsoft.com/ru-ru/images/results.aspx?qu=%D1%81%D0%BE%D0%BC&ex=1#ai:MC900083898| сом http://office.microsoft.com/ru-ru/images/results.aspx?qu=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BB&ex=1#ai:MC900193668| стул http://office.microsoft.com/ru-ru/images/results.aspx?qu=%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BD&ex=1#ai:MC900215227| слон http://office.microsoft.com/ru-ru/images/results.aspx?qu=%D0%BB%D0%B5%D0%B2&ex=1#ai:MC900079024| лев http://office.microsoft.com/ru-ru/images/results.aspx?qu=%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1&ex=1#ai:MC900351344| гриб http://office.microsoft.com/ru-ru/images/results.aspx?qu=%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%8B&ex=1#ai:MC900267166|буква «а» http://office.microsoft.com/ru-ru/images/results.aspx?qu=%D1%8E%D0%BB%D0%B0&ex=1#ai:MC900411876| юла http://office.microsoft.com/ru-ru/images/results.aspx?qu=%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0&ex=1#ai:MC900232162| улитка http://office.microsoft.com/ru-ru/images/results.aspx?qu=%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BC%D1%8F%D1%87&ex=1#ai:MC900412546| мяч

Слайд 111

Источники графики:
http://office.microsoft.com/ru-ru/images/results.aspx?qu=%D1%87%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0&ex=1#ai:MC900300047| чашка http://office.microsoft.com/ru-ru/images/results.aspx?qu=%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA&ex=1#ai:MC900436167| воздушный шарик http://office.microsoft.com/ru-ru/images/results.aspx?qu=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C&ex=1#ai:MC900426056| машина http://office.microsoft.com/ru-ru/images/results.aspx?qu=%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B0&ex=1#ai:MC900109355| утка http://office.microsoft.com/ru-ru/images/results.aspx?qu=%D0%B6%D1%83%D0%BA&ex=1#ai:MC900083910| жук http://office.microsoft.com/ru-ru/images/results.aspx?qu=%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD&ex=1#ai:MC900412790| кран http://office.microsoft.com/ru-ru/images/results.aspx?qu=%D1%8E%D0%BB%D0%B0&ex=1#ai:MC900110854| юла http://office.microsoft.com/ru-ru/images/results.aspx?qu=%D1%8F%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE&ex=1#ai:MC900344872| яблоко http://office.microsoft.com/ru-ru/images/results.aspx?qu=%D1%8F%D1%85%D1%82%D0%B0&ex=1#ai:MC900233999| яхта