Презентация - Металургійний комплекс України

На весь экран

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1

Металургійний
Урок з географії
комплекс
України

Слайд 2

Чорна металургія України

Слайд 3

І.
ІІ.
азотні добрива
коксовий газ
Збагачення руд (флотація)
Коксування вугілля
ДОМЕННЕ ВИРОБНИЦТВО
ІІІ.
СТАЛЕПЛАВИЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО способи плавки сталі: мартенівський; киснево-конверторний; електродуговий.
шлаки
цемент
IV.
ПРОКАТНЕ ВИРОБНИЦТВО (листовий, сортовий прокат; заготовки)
V.
шлаки
бази
Комбінат “Азовсталь” (Маріуполь)
Комбінат чорної металургії повного циклу
F

Слайд 4

Сировинна база для чорної металургії
Нікополь
Керч
ІІІ.
І.
ІІ.
Кривий Ріг
І. Придніпровський р-н
ІІ. Донецький р-н
ІІІ. Приазовський р-н
Білозерське
Кременчук
Великий Токмак
Інгулецьке
Донбас
бази

Слайд 5

Флюсові вапняки
4
Флюсові вапняки
Видобуток вапняків
Флюси

Слайд 6

Видобуток руд
Пуста порода
Збагачення руд
4
Магнітний залізняк (магнетит) Fe3O4
Якість залізних руд: багаті руди: >50% руди; середні руди: 20-50% руди; бідні руди: < 20% руди.
Збагачення руд – відокремлення від пустої породи

Слайд 7

Кокс
Коксівне вугілля
Коксування вугілля
tо≈1000OC без повітря
4

Слайд 8

Кокс
4

Слайд 9

Доменна піч

Слайд 10

Робота доменної печі
4
Димовий газ
Димовий газ
Повітря
Повітря
Шлаки
Чавун

Слайд 11

Доменна піч
4
колошник
шахта
розпар
заплічики
фурма
фурма
горн
шлаки
чавун
завантажувач шихти
розподілювач шихти
димовий газ
шахта

Слайд 12

Хімізм процесу добування чавуну
Fe2O3  Fe3O4  FeO  Fe
3Fe2O3 + CO  2Fe3O4 + CO2 
Fe3O4 + CO  3FeO + CO2 
FeO + CO  Fe + CO2 
4
Fe + C = Fe3C
3Fe + 2CO  Fe3С + CO2
СaCO3 = CaO + CO2
СaO + SiO2 = CaSiO3

Слайд 13

Заливка чавуну у мартенівську піч
Мартенівська піч
Мартенівська піч

Слайд 14

Мартенівська піч
Сталевар біля мартенівської печі
Шлаки – відходи виробництва

Слайд 15

під
регенератори (теплообмінники)
шлаковик
насадка регенераторів
борова (газоходи)
4
робочий майданчик
регенератори
передня стінка
головки
вертикальні канали
задня стінка
сталевипускний отвір
отвір для спуску шлаків
скле- піння
робочий простір
Мартенівська піч
газ
повітря і кисень
завантажувальні вікна

Слайд 16

Мартенівська піч
4
Схема роботи мартенівської печі
Продукти горіння
Завантажувальні вікна
Ванна
Газ
Повітря і кисень
Регенератори
1700-1900оС

Слайд 17

Хімізм процесу виплавки сталі
Si + 2FeO = SiO2 + 2Fe +Q
2Fe + O2 = 2FeO + Q
Mn + FeO = MnO + Fe + Q
2P + 5FeO = P2O5 + 5Fe + Q
C + FeO = CO + Fe - Q
4
2C + O2 = 2CO 

Слайд 18

Кисневий конвертор
Кисень
ділянка для заливання чавуну або завалювання брухту
Конвертор
4
1700оС

Слайд 19

Робота електропечі
4
Під
Жолоб
Склепіння
чавун, брухт
сталь
2000оС

Слайд 20

Ливарник
Розливка сталі
Розливка сталі
4

Слайд 21

Прокатне виробництво
Листовий прокат
Тонколистовий прокат
Товстолистовий прокат
Листовий прокат

Слайд 22

Стальна арматура
Сортовий прокат
Прокатне виробництво
Сортовий прокат

Слайд 23

Прокатне виробництво
4
Нижньодніпровський трубопрокатний завод

Слайд 24

Металургійні райони України
– центри чорної металургії
– центри переробної металургії
Кривий Ріг
Дніпродзержинськ
Запоріжжя
Новомосковськ
Нікополь
Алчевськ
Краматорськ
Донецьк
Маріуполь
Єнакієве
Луганськ
Харцизськ
Макіївка
Львів
Київ
Харків
І. Придніпровський (1/2)
ІІ. Донецький (1/3)
ІІІ. Приазовський (1/6)
ІІІ.
І.
ІІ.
Дніпропетровськ
4
F
F

Слайд 25

ВИРОБНИЦТВО ПРОКАТУ ЧОРНИХ МЕТАЛІВ В УКРАЇНІ

Слайд 26

МІСЦЕ УКРАЇНИ СЕРЕД ІНШИХ КРАЇН СВІТУ ЗА ВИПЛАВКОЮ СТАЛІ (2005 р.)

Слайд 27

Перевір себе
1. Поклади якої сировини є в Україні для розвитку чорної металургії?
а) нафта; б) коксівне вугілля; в) залізні руди; г) боксити;
д) марганцеві руди; е) каолін (біла глина); є) вогнетривкі глини; ж) флюсові вапняки.
2. Яку роль відіграє кокс у доменному виробництві?
а) утворення відновника та окисника; б) джерело високої температури; в) для добування відновника і тепла для хімічної реакції.
3. Виберіть назви басейнів та родовищ залізної руди в Україні.
а) Донбас; б) Криворізький; в) Білозерське; г) Придніпровський;
д) Кременчуцьке; е) Інгулецьке; є) Керченське; ж) Львівсько-Волинський.

Слайд 28

Перевір себе
4. Вкажіть склад шихти, підготовленої для завантаження у доменну піч?
а) флюси, вугілля, залізо; б) вугілля, вапняк, залізо; в) руда, флюси, кокс.
5. Чим відрізняються за складом чавун і сталь?
а) у складі сталі менше вуглецю, кремнію, марганцю, сірки та фосфору; б) у складі чавуну менше вуглецю, кремнію, марганцю, сірки та фосфору.
6. В яких групах рівнянь реакцій відображається один з процесів переробки чавуну у сталь?
а) 3CaO + P2O5  Ca3(PO4)2; Fe + 2HCl  FeCl2 + H2. б) FeO + Mn  MnO + Fe; FeO + C Fe + CO2. в) C + O2  CO2; 2Mg + O2  2MgO.

Слайд 29

Перевір себе
7. Яка з реакцій відображає процес розкислення?
а) FeO + CO  Fe + CO2. б) Fe3O4 + 2C  3Fe + 2CO2; в) FeO + Mn  MnO + Fe.
8. Які райони розвитку чорної металургії склалися в Україні?
а) Прикарпаття; б) Придніпров'я; в) Донбас;
г) Причорномор'я; д) Полісся; е) Приазов'я.
9. Які центри чорної металургії склалися у Придніпровському металургійному районі України?
а) Макіївка; б) Кривий Ріг; в) Новомосковськ; г) Єнакієве;
д) Маріуполь; е) Запоріжжя; є) Дніпродзержинськ; ж) Стаханов.
10. На який чинник зорієнтоване розміщення металургійних комбінатів у Приазов'ї?
а) на сировину; б) на транспортні шляхи; в) на споживача.

Слайд 30

КІНЕЦЬ

Слайд 31

В'їзд на комбінат
Криворіжсталь

Слайд 32

Доменний цех
Криворіжсталь
11

Слайд 33

“Азовсталь” вночі
Азовсталь
11