Презентация - Эхын буян сэгнэшэгүй...

Нажмите для просмотра
Эхын буян сэгнэшэгүй...
Распечатать
  • Последний IP: 185.191.171.25
  • Уникальность: 97%
  • Слайдов: 8
  • Просмотров: 1926
  • Скачиваний: 1192
  • Размер: 2.4 MB
В закладки
Оцени!

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1

Темэ: «Эхын буян сэгнэшэгүй...»
( Ц-Д.Ж. Дамдинжаповай «Юрын буряад эхэ» гэһэн хөөрөөгөөр)
Зоболон үзөөгүй хүн Жаргал гээшые мэдэхэгүй. (оньһон үгэ)

Слайд 2

День матери

Слайд 3

Эхэ

Слайд 4

Подруга дней моих суровых, Голубка дряхлая моя! Одна в глуши лесов сосновых Давно, давно ты ждешь меня ...
Арина Родионовна

Слайд 5

Дамдинжапов Цэрэн-Доржо (1911-1980)

Слайд 6

Когнитивнэ карта
Нэгэ ехэ ойлгосо гү, али удха богони болзор соо дамжуулха арга болоно. Тиихэдээ карта зохёогшо болоһон үйлэ хэрэг, һанал бодол, дүрэ, зан абари гэхэ мэтые өөрынгөө мэдэсэ соо тусхай тэмдэгүүдээр тэмдэглэнэ. Һанаһан бодолоо элирхэйлжэ, гол үгэнүүдээр,үзэгүүдээр холбожо, үнгэ будагуудые хэрэглэн шэмэглэнэ.

Слайд 7

hурааб
ажаллааб
ж а р г а л

Слайд 8

Нюуса тэмдэгүүдэй тайлбаринуудай жэшээ:
Бороон - Нүхэсэл - Түмэр харгы - Ехэ -
>
^ Наверх
X

Благодарим за оценку!

Мы будем признательны, если Вы так же поделитесь этой презентацией со своими друзьями и подписчиками.