Презентация - Строительные материалы

На весь экран

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1

Ответь! Вопросик ВО!!!

Слайд 2

МАТЕРИАЛЫ БОЙЫНША ЖІКТЕЛУІ
ШОЙТАСТАН БЕТОННАН КІРПІШТЕН ШОЙТАСТЫ БЕТОННАН ТЕМІРБЕТОННАН АҒАШТАН

Слайд 3

ЖАСАЛУЫ БОЙЫНША ЖІКТЕЛУІ
ҚҰЙМАЛЫ ҚҰРАСТЫРМАЛЫ МАЙДА БӨЛШЕКТЕРДЕН

Слайд 4

ҚҰРЫЛЫМЫ БОЙЫНША ЖІКТЕЛУІ
ТАСПАЛЫ ДІҢГЕКТІ ҚАДА ТӘРІЗДЕС БІРТҰТАС ҚҰЙМАЛЫ

Слайд 5

БЕРІКТІЛІГІ БОЙЫНША ЖІКТЕЛУІ
ҚАТТЫЛАР ИІЛІМДІ

Слайд 6

И Т В Д Г С Н Л А
О Қ А П А Б З Ю С
б а с п а л д а қ

Слайд 7

И Т В Ф Г С Н М Ф
О К Р П А Б З Ю С
А Т М О С Ф Е Р А

Слайд 8

К О Н Р Ы А Ғ Ж И Б О Р
Ж У З Д М О С Э В А Т Э
Ғ И М А Р А Т

Слайд 9


П А И С Г О Қ
Н О Т Р Л Д Ы
Т О П Ы Р А Қ

Слайд 10

Е А И С Г О З
Н О Т Р Л Е Е
Т Е Р Е З Е

Слайд 11

Слайд 12

Негіз деп ғимараттан түскен жүктемелерді көтеретін қабырғаны айтамыз

Слайд 13

НЕПРАВИЛЬНО!!!
Негіз деп ғимараттан түскен жүктемелерді көтеретін, іргетас астында орналасқан топырақ сілемін айтамыз

Слайд 14

ПРАВИЛЬНО!!!
Негіз деп ғимараттан түскен жүктемелерді көтеретін, іргетас астында орналасқан топырақ сілемін айтамыз

Слайд 15

Сазбалшықтар - егер құрамында саздар 30%көп болса

Слайд 16

ПРАВИЛЬНО!!!
Сазбалшықтар - егер құрамында саздар 30%көп болса

Слайд 17

НЕПРАВИЛЬНО!!!
Сазбалшықтар - егер құрамында саздар 30%көп болса

Слайд 18

Үйінді топырақтар сайларды, тоғандарды, қоқыс тастайтын жерлерді көмгенде пайда болады

Слайд 19

ПРАВИЛЬНО!!!
Үйінді топырақтар сайларды, тоғандарды, қоқыс тастайтын жерлерді көмгенде пайда болады

Слайд 20

НЕПРАВИЛЬНО!!!
Үйінді топырақтар сайларды, тоғандарды, қоқыс тастайтын жерлерді көмгенде пайда болады

Слайд 21

Ақпа балшықтар табиғи негіз құрамына жатады

Слайд 22

ПРАВИЛЬНО!!!
Ақпа балшықтар табиғи негіз бола алмайды

Слайд 23

Ақпа балшықтар табиғи негіз бола алмайды
НЕПРАВИЛЬНО!!!

Слайд 24

Сазды топырақтар – байланысқан бөлшектерінің үлкендігі 0,5 мм –ден үлкен келетін қабыршақ тәрізділер

Слайд 25

Сазды топырақтар – байланысқан бөлшектерінің үлкендігі 0,005 мм –ден үлкен келетін қабыршақ тәрізділер
НЕПРАВИЛЬНО!!!

Слайд 26

ПРАВИЛЬНО!!!
Сазды топырақтар – байланысқан бөлшектерінің үлкендігі 0,005 мм –ден үлкен келетін қабыршақ тәрізділер

Слайд 27

Құрылыстарда қолданылатын жер қыртысының бет жағындағы геологиялық жыныстарды топырақтар деп атайды

Слайд 28

Құрылыстарда қолданылатын жер қыртысының бет жағындағы геологиялық жыныстарды топырақтар деп атайды
ПРАВИЛЬНО!!!

Слайд 29

НЕПРАВИЛЬНО!!!
Құрылыстарда қолданылатын жер қыртысының бет жағындағы геологиялық жыныстарды топырақтар деп атайды

Слайд 30

Табиғи негіздер деп сол табиғи жағдайында көтеру қабілеті жеткіліксіз болғандықтан, нығыздалған, күшейтілген іргетас астындағы топырақты атайды

Слайд 31

жасанды негіздер деп сол табиғи жағдайында көтеру қабілеті жеткіліксіз болғандықтан, нығыздалған, күшейтілген іргетас астындағы топырақты атайды
НЕПРАВИЛЬНО!!!

Слайд 32

ПРАВИЛЬНО!!!
жасанды негіздер деп сол табиғи жағдайында көтеру қабілеті жеткіліксіз болғандықтан, нығыздалған, күшейтілген іргетас астындағы топырақты атайды

Слайд 33

Топыраққа іргетас арқылы берілген жүктемелер негізде кернеу күштерін туғызбайды

Слайд 34

Топыраққа іргетас арқылы берілген жүктемелер негізде кернеу күштерін туғызады да, оларды деформациялайды
НЕПРАВИЛЬНО!!!

Слайд 35

ПРАВИЛЬНО!!!
Топыраққа іргетас арқылы берілген жүктемелер негізде кернеу күштерін туғызады да, оларды деформациялайды

Слайд 36

Кішкене бөлшектер жиынтығы топырақ қаңқасын құрайды

Слайд 37

ПРАВИЛЬНО!!!
Кішкене бөлшектер жиынтығы топырақ қаңқасын құрайды

Слайд 38

НЕПРАВИЛЬНО!!!
Кішкене бөлшектер жиынтығы топырақ қаңқасын құрайды

Слайд 39

Іргетастың негізге тірелетін жазықтығын іргетастың шегі, ал ғимарат қабырғасы жататын жоғарғы жазықтығын табаны деп атайды

Слайд 40

Іргетастың, ғимарат қабырғасы жататын жоғарғы жазықтығын іргетастың шегі, ал негізге тірелетін жазықтығын табаны деп атайды
НЕПРАВИЛЬНО!!!

Слайд 41

ПРАВИЛЬНО!!!
Іргетастың, ғимарат қабырғасы жататын жоғарғы жазықтығын іргетастың шегі, ал негізге тірелетін жазықтығын табаны деп атайды

Слайд 42

Иілімді дегеніміз – іргетас материалдары тек сығылысқа қызмет етеді

Слайд 43

НЕПРАВИЛЬНО!!!
Иілімді дегеніміз – іргетас материалдары сығылумен қатар, иілімге де қызмет етеді

Слайд 44

ПРАВИЛЬНО!!!
Иілімді дегеніміз – іргетас материалдары сығылумен қатар, иілімге де қызмет етеді

Слайд 45

Таяз орналасқан дегеніміз – іргетас табаны 16 метрге дейін орналасқан

Слайд 46

Таяз орналасқан дегеніміз – іргетас табаны 6 метрге дейін орналасқан
НЕПРАВИЛЬНО!!!

Слайд 47

ПРАВИЛЬНО!!!
Таяз орналасқан дегеніміз – іргетас табаны 6 метрге дейін орналасқан

Слайд 48

Құмдарда созылымдылық қасиеті болады

Слайд 49

НЕПРАВИЛЬНО!!!
Құмдарда созылымдылық қасиеті болмайды

Слайд 50

ПРАВИЛЬНО!!!
Құмдарда созылымдылық қасиеті болмайды

Слайд 51

Ірі кесекті сынықшаларға: Қиыршық тас, жұмыр тас, малта тас және шағыл тастар жатады

Слайд 52

ПРАВИЛЬНО!!!
Ірі кесекті сынықшаларға: Қиыршық тас, жұмыр тас, малта тас және шағыл тастар жатады

Слайд 53

НЕПРАВИЛЬНО!!!
Ірі кесекті сынықшаларға: Қиыршық тас, жұмыр тас, малта тас және шағыл тастар жатады

Слайд 54

Егер ірі кесекті сынықшалардың астында тығыз топырақ қабаты жатса, онда бұлар жақсы негіз болып есептелмейді

Слайд 55

Егер ірі кесекті сынықшалардың астында тығыз топырақ қабаты жатса, онда бұлар жақсы негіз болып есептеледі
НЕПРАВИЛЬНО!!!

Слайд 56

ПРАВИЛЬНО!!!
Егер ірі кесекті сынықшалардың астында тығыз топырақ қабаты жатса, онда бұлар жақсы негіз болып есептеледі