Презентация - Даван мамлекети (6-класс)

На весь экран

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1

Даван мамлекети

Слайд 2

Даван мамлекетинин аймагы жана калкы
Даван мамлекети б.з.ч. III-I кк. Фергана өрөөнүндөгү мамлекет. Даван – ажайып кооз дегенди билдирет. Фарсы булактарында Паркана, кытай жазмаларында Да-юань деп аталган. Калкы болжол менен 60 мин үй-бүлөдөн, 300 минге жакын адамдан турган.

Слайд 3

Даван мамлекетинин борбору
Даван мамлекетинде 70тен ашык шаары болгон. Мамлекеттин борбору – Эрши шаары.

Слайд 4

Слайд 5

Калкы дыйканчылык менен кесиптенишип, күрүч, буудай, жүзүм, пахта, беде өстүрүшкөн. Жүзүмдүн мыкты сортунан узак убакытка сактала турган шараптарды даярдашкан. Мал чарбачылыкта уй, кой, эчки, төө, жылкы багышкан.
Давандыктардын чарбасы

Слайд 6

Давандыктардын аргымактары
Давандыктар дүйнөгө аргымактары менен таанылган. «Көктөн түшкөн аргымактар өлкөсү» деп аталышкан. Асыл тукумдуу аргымактарынын 2 түрү болгон.1-си Аргын, 2-си Дудул Сымбаты, сыны, турпаты, күлүктүгү жана чуркаган учурда тер ордуна кан чыгып тургандыгы менен айырмаланган. Аргында күлүк болсо, дудул аттары эл куту катары ыйык тутушкан. Өлгөн аттардын өлүгүн көрсөтпөй, кайып болуп кеткен деп айтылган.

Слайд 7

Кытайдын Даванга жортуулдары
Б.з.ч. 105-жылы Кытай императору У-ди усундар менен шериктеш болуп, Даван мамлекетин басып алууну каалаган. Ал өзүнүн Жан Чиен аттуу тынчысын элчи катары жиберип, ал аркылуу аргымактарын сураткан. Падыша аксакалдар кенеши менен кенешип, аргымактарды сатуудан баш тартышкан. Элчинин тынчы экенин билип калышып өлтүрүшкөн.

Слайд 8

Даванды басып алуу
Б.з.ч. 103-ж. Кытай аскер башчы Ли Гуанли 6 мин атчан жоокери менен Ю шаарын басып кирген. Б.з.ч. 101-ж. Эрши шаарын 40 күн курчоого алган. Калктын ичинен бири чыккынчы чыгып, давандыктар женилген.

Слайд 9

Даван падышалары
Мугуа
Моцай
Чанфынь

Слайд 10

Бышыктоо үчүн суроолор
Даван мамлекети кайсы аймакта жайгашкан? Даван мамлекетинин калкы эмне менен кесиптенишкен? Эмне үчүн кытайлар менен давандыктар согушкан? Даван аргымактарына мүнөздөмө бергиле? Моцай эмне себептер өлтүрүлгөн?

Слайд 11

§5. Үй тапшырма