Презентация - Дидактический материал для уроков чистописания

На весь экран

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1


Дидактический материал для уроков чистописания
учитель начальных классов Донгак Чейнеш Эдуардовна

Слайд 2

Слайд 3

Слайд 4

Слайд 5

Слайд 6

Слайд 7

Слайд 8

Слайд 9

Слайд 10

Слайд 11

Слайд 12

Слайд 13

Слайд 14

Слайд 15

Слайд 16

Слайд 17

Слайд 18

Слайд 19

Слайд 20

Слайд 21

Слайд 22

Слайд 23

Слайд 24

Слайд 25

Слайд 26

Слайд 27

Слайд 28

Слайд 29

Слайд 30

Слайд 31

Слайд 32

Слайд 33

Слайд 34

Ресурсы интернета
http://razvitie-rechi.ru/skorogovorki/ http://playroom.com.ru/posl.php http://www.krupenichka.ru/poslovici-i-pogovorki-po-alfavitu/posl1.html http://ped-kopilka.ru/vneklasnaja-rabota/zagadki-schitalki-i-skorogovorki/zagadki-dlja-detei-pro-bukvy-alfavita.html http://www.slovorusskoe.ru/detskaia/azbuka.html http://www.razvitierebenka.net/index/skorogovorki_na_bukvu_jo/0-229 http://skorogovo.ru/category/skorogovorki-na-bukvu-a http://www.readik.ru/str1_18_1_2.php http://www.myjulia.ru/post/161126/ http://www.playwithus.ru/skorogov.html#14 http://domavenok.ru/razvivaysya/skorogovorki/