Презентация - Тывызыктажыылы

Нажмите для просмотра
Тывызыктажыылы
Распечатать
  • Уникальность: 81%
  • Слайдов: 9
  • Просмотров: 293
  • Скачиваний: 43
  • Размер: 0.11 MB
  • Онлайн: Да
  • Формат: ppt / pptx
В закладки
Оцени!
  Помогли? Поделись!

Слайды и текст этой онлайн презентации

Слайд 1

Тывызыктажыылы, слайд 1
Мастер - класс
«тывызыктажыылы»
Торештей Маргарита Кок-ооловна

Слайд 2

Тывызыктажыылы, слайд 2
Кичээнгейлиг ! Айтырыг
Ийи кижи бараан хараан, Ийи кижи дыннаалаан, Ийи кижи дураннан Дорт кижи малгаш шаптаан, Бир кижи ымыраа хоюскан, Бир кижи олен кескен
Шын харыы
Теве могеннери, карактары, кулактары, даваннары, кудуруу, аксы
Оюннун дуруму
Улаштыр ойнаар

Слайд 3

Тывызыктажыылы, слайд 3
Кичээнгейлиг ! Айтырыг
Буян талдын Будуу чус
Шын харыы
тараа
Улаштыр ойна

Слайд 4

Тывызыктажыылы, слайд 4
Кичээнгейлиг ! Айтырыг
Ийи ожээтти сурушту
Шын харыы
дун, хун
Улаштыр ойна

Слайд 5

Тывызыктажыылы, слайд 5
Кичээнгейлиг! Айтырыг
Алдын-Холдун ортузунда Адыр сандан ыяштын будуу он ийи Будук санында ужен кушкаш Кушкаш бурузунун аксында чээрби дорт тараа
Шын харыы
12 ай, 30 хонук, 24 шак
Улаштыр ойна

Слайд 6

Тывызыктажыылы, слайд 6
Кичээнгейлиг! Айтырыг
Алдын теректин Адыры он ийи Унген бурузу Уш чус алдан беш
Шын харыы
чыл, айлар,хонуктар
Улаштыр ойна

Слайд 7

Тывызыктажыылы, слайд 7
Кичээнгейлиг! Айтырыг
Дорт алышкы Дорт чузун
Шын харыы
Чылдын дорт уези: кыш, час, чай, кус
Улаштыр ойна

Слайд 8

Тывызыктажыылы, слайд 8
Кичээнгейлиг! Айтырыг
Эртен дорт буттаар Дуъште ийи буттар Кежээ уш буттаар
Шын харыы
Кижинин чашта унгээри, кылаштаары, кыраанда даянгыыштыг чорууру

Слайд 9

Тывызыктажыылы, слайд 9
Кичээнгейлиг! Моорей
Саннар кирген тыва улустун тывызыктарынга моорей
^ Наверх
X

Благодарим за оценку!

Мы будем признательны, если Вы так же поделитесь этой презентацией со своими друзьями и подписчиками.

Закрыть (X)