Презентация - Сочинени – Сасуулга

Оцени!

Слайды и текст этой онлайн презентации

Слайд 1

Сочинени – Сасуулга, слайд 1
Сочинени – сасуулга 1. Уран зохёолшодой гү, али нэгэ уран зохёолшын творчествын онсо шэнжэ. 2. Геройнуудай адли талануудынь ба илгаань: а) геройнуудай угай түүхэ, ургаhан хүмүүжэhэн үе сагынь; б) геройнуудай зан абари,үзэл бодол, түхэл маяг;

Слайд 2

Сочинени – Сасуулга, слайд 2
в)геройнуудай оршон тойрондо, хүндэ хандаса, харилсаха дадалынь; г) геройнуудай сэдьхэлэй үндэр мэдэрэл гү, али сэдьхэлэй хүлгөөн. 3. Зохёолой геройнуудай харилсаанhаа, тэдэнэй ажаябуулгаhаа абаhан сэнтэй hургаал. Авторай уран зохёол бэшэхэ бэлигэйнь онсо шэнжэ. Зохёолой геройнуудай ябадалда үгэhэн танай сэгнэлтэ.
^ Наверх
X

Благодарим за оценку!

Мы будем признательны, если Вы так же поделитесь этой презентацией со своими друзьями и подписчиками.