Презентация - Төлевилел - Мээң ыдым «Ак-Хол»

Нажмите для просмотра
Төлевилел - Мээң ыдым «Ак-Хол»
Распечатать
  • Уникальность: 88%
  • Слайдов: 11
  • Просмотров: 3996
  • Скачиваний: 2268
  • Размер: 1.66 MB
  • Онлайн: Да
  • Формат: ppt / pptx
В закладки
Оцени!
  Помогли? Поделись!
Бесплатные баннеры для сайта
Читать онлайн!

Слайды и текст этой онлайн презентации

Слайд 1

Төлевилел - Мээң ыдым «Ак-Хол», слайд 1
Теве-Хая ортумак школазы
Төлевилел: Мээң ыдым «Ак-Хол»
Ооржак Азияна 1 «б» класстың өөреникчизи Удуртукчу башкызы:МонгушП.Ч.

Слайд 2

Төлевилел - Мээң ыдым «Ак-Хол», слайд 2
Чараш чаңныг Ак-Хол
Ѳөренгеш келиримге, Ѳөрүшкүлүг мени уткуур, Чаржып, шурап, чассып халыыр, Чараш чаңныг ыдым Ак-Хол.

Слайд 3

Төлевилел - Мээң ыдым «Ак-Хол», слайд 3
Сорулгазы:
Ак-Хол деп аттың тывылганы. Ол кандыг ыдыл, тайылбырлап билири. Дириг амытаннарга ынак болуру.

Слайд 4

Төлевилел - Мээң ыдым «Ак-Хол», слайд 4
Планы:
Мээң ыдым Ак-Хол. Болган таварылга. Ыттың кижиге ажык-дузазы.

Слайд 5

Төлевилел - Мээң ыдым «Ак-Хол», слайд 5
Төлевилелдиң актуалдыы:
Ыт кижиниң өңнүү, дузалакчызы. Ылаңгыя малчыннарга дыка ажыктыг.

Слайд 6

Төлевилел - Мээң ыдым «Ак-Хол», слайд 6
Мээң ыдым Ак-Хол Мээң ыдым адын Ак-Хол дээр. Ооң ийи кулаа сүвүр, ийи холу ак, кудуруу чолдак. Ол үргүлчү мээң-биле ойнаар, дыка угаанныг, кижиниң хол-хавы уштунуп каарга, ызыргаш эккеп бээр. Дагдан чуңгулаарга кижи-биле кады чуңгулаар. Авам, ачам малчыннап турар. Ѳөренип каапкаш аалга чеде бээримге, ыдым мени дыка сагынган боор. Ол мээң арны- бажымны чылгап, меңээ чассыыр.

Слайд 7

Төлевилел - Мээң ыдым «Ак-Хол», слайд 7
Чурук салыр
Мээң ыдым Ак-Хол

Слайд 8

Төлевилел - Мээң ыдым «Ак-Хол», слайд 8

Болган таварылга Чайын бистиң аалывыс тайгага чайлаглаар. Бир катап ыдым думчуун чыланга шактырып алган. Ооң бажы ыжа берген. Мен ыдымны кээргээш, ыглап турган мен. Ыдымны эмнеп алган бис. Авам суг көрбээнде ыдымга печенье, йогурт берип турган мен.

Слайд 9

Төлевилел - Мээң ыдым «Ак-Хол», слайд 9
Ыттың кижиге ажык-дузазы:


Малчын улуска ыт дыка дузалыг. Малдың бажын дозар, кадарар. Дүне өдекте малды кадарар.

Слайд 10

Төлевилел - Мээң ыдым «Ак-Хол», слайд 10

Түңнел сөс Ыт-кижиниң шынчы өңнүү, дузалкчызы. Мен ыдымга дыка ынак мен. Ам база ыдымга эштей эник азырап алыр деп бодап турар мен. Дириг амытаннарга ынак болуңар!

Слайд 11

Төлевилел - Мээң ыдым «Ак-Хол», слайд 11
Дыңнааныңар дээш, четтирдим! Байырлыг!
^ Наверх
X

Благодарим за оценку!

Мы будем признательны, если Вы так же поделитесь этой презентацией со своими друзьями и подписчиками.

Закрыть (X)